Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5716 S Blackstone Ave.
Chicago, IL 60637
US

English<-->Dutch/Flemish

Translation and interpreting services for the Dutch, Belgian and US markets

Medical - Technical - Computer - Legal - Business

Vaakgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een vertaler en een tolk?
Een vertaler werkt met geschreven taal terwijl een tolk met gesproken taal werkt.

Hoe lang duurt het om een tekst te vertalen?
Dat hangt af van de omvang, de aard en het technische karakter van het document. Gewoonlijk neemt een langere tekst meer tijd in beslag om te vertalen, maar niet altijd. Een woordenlijst van 10.000 woorden neemt bijvoorbeeld meer tijd in beslag dan een tekst van 10.000 woorden. Handgeschreven teksten vragen meer tijd om te vertalen dan een netjes getypte tekst. Als de klant een leesbare, goed geschreven tekst voorlegt, kan ik ongeveer 2.500 per dag vertalen.

Hoe kan de klant vertaalkosten beperkt houden?
Eerst dient u zich af te vragen of de tekst werkelijk vertaald moet worden. Weet u niet goed waarover de tekst gaat? Vraag dan aan een vertaler om de documenten te bekijken en u een algemene samenvatting te geven. Dan hebt u een beter idee of u uw vertaaleuro’s goed besteedt. Bovendien is het verstandig uw te vertalen teksten te richten op een internationaal publiek. Sportterminologie en cultuurspecifieke clichés vertalen niet zo vlot. En tenslotte is het in uw voordeel dat u uw tekst tot in de puntjes afwerkt voordat u hem naar een vertaler stuurt. Revisies implementeren vraagt extra tijd en kost bijgevolg meer.

Waar wordt Nederlands gesproken?
Nederlands is de officiële taal in Nederland (16 miljoen) en Vlaanderen, het noordelijke deel van België (meer dan 6 miljoen). Het is ook de officiële taal van Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De bewoners van Nederland en Vlaanderen spreken Nederlands als moedertaal, maar dat is niet noodzakelijk het geval voor de 400.000+ inwoners van de eilanden, hoewel Nederlands wel de voertaal voor officiële zaken en in het onderwijs is. Ongeveer 23 miljoen mensen ter wereld spreken Nederlands. Op de lijst van meest gesproken talen binnen de Europese Unie staat Nederlands op de 8e plaats na Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools en Roemeens. Er zijn meer moedertaalsprekers Nederlands dan moedertaalsprekers Grieks.

Wat is het verschil tussen Nederlands en Vlaams?
Nederlands is de officiële taal die in Nederland en Vlaanderen, het noordelijke deel van België, wordt gesproken. Vlaams is geen autonome taal, maar eerder een variant van het Nederlands dat in een deel van België wordt gesproken. Nederlands dat in Nederland en Vlaanderen wordt gesproken, heeft dezelfde grammatica en spelling. Er zijn echter een aantal verschillen in woordenschat en uitspraak waar een vertaler/tolk van op de hoogte dient te zijn.

Wat is het verschil tussen “Holland” en “Nederland”?
Mensen die in het westelijke deel van Nederland wonen, verwijzen in de omgangstaal soms naar dit gebied als “Holland” en naar de taal die er wordt gesproken als “Hollands”. Nederlands en Hollands verwijzen naar dezelfde taal en Nederland en Holland verwijzen naar hetzelfde geografische gebied.

Wat is het verschil tussen Afrikaans en Nederlands?
Afrikaans, een van de officiële talen van Zuid-Afrika, heeft zich van een 17e-eeuws Nederlands dialect ontwikkeld. Veel Afrikaanse woorden zijn gemakkelijk te begrijpen voor Nederlandssprekenden. Afrikaans heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld tot een zelfstandige taal met een eigen grammatica en woordenboeken. In 1920 werd Afrikaans naast het Engels een officiële taal in Zuid-Afrika.