Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5716 S Blackstone Ave.
Chicago, IL 60637
US

English<-->Dutch/Flemish

Translation and interpreting services for the Dutch, Belgian and US markets

Medical - Technical - Computer - Legal - Business

Tarieven

Hoeveel kost een vertaling?
De prijs van een vertaling hangt af van een aantal factoren zoals:

  • Het formaat. Een handgeschreven tekst, een moeilijk leesbaar pdf-bestand, een tekst met veel formattering of een woordenlijst vertalen vergt meer tijd en is daarom duurder dan een goed leesbaar, elektronisch document vertalen.
  • De aard van het materiaal. Een reclametekst vertalen vraagt meer creativiteit en bijgevolg ook meer tijd dan een zakelijke tekst of een persbericht.
  •  De deadline. Als u de vertaling binnen 24 uur nodig hebt, of als de tekst tijdens het weekend moet worden vertaald, wordt een rush-tarief aangerekend.

 

Rekent u een lager tarief aan voor materiaal dat u al een keer vertaald hebt?
Absoluut. Ik maak een vertaalgeheugen van uw document — een woordenlijst van terminologie die u al gebruikt of hebt goedgekeurd — en gebruik dat geheugen als u later een vertaling nodig hebt. Als delen van uw document een herhaling zijn van een eerdere vertaling, rekent Distinctly Dutch u voor die gedeelten een gunsttarief aan.