Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5716 S Blackstone Ave.
Chicago, IL 60637
US

English<-->Dutch/Flemish

Translation and interpreting services for the Dutch, Belgian and US markets

Medical - Technical - Computer - Legal - Business

Home

Distinctly Dutch, Ltd., gevestigd in Chicago, levert kwaliteitsvertalingen en verzorgt tolkdiensten in verschillende vakgebieden van het Engels naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Engels, zowel voor de Nederlandse als de Belgische markt. 

Distinctly Dutch, Ltd. werd opgericht door Diane Van Hoof, PhD, die sinds 1994 als vertaler/tolk werkzaam is in de VS en Nederlands als moedertaal spreekt. Diane Van Hoof is verantwoordelijk voor alle vertalingen van het Engels naar het Nederlands en vice versa.